Samarqand@uzakh.uz    +998662217405 fax:+998662217271

B i r j a  e ’ l o n l a r i 

Respublika fond birjasida qimmatli qog’ozlarning sotilish harakat

 “Toshkent” Respublika fond birjasi 8 aprel 1994 yil O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 21 yanvar 1994 yil “Iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, xususiy mulk manfaatlarini himoya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” 745-sonli Farmoni asosida tashkil qilingan. Uning faoliyati respublikada o’tkazilayotgan xususiylashtirilayotgan davlat korxonalari bazasida ochiq turdagi aksionerlik jamiyatlarini tashkil qilish islohoti va siyosati bilan chambarchas bog’liq. www,uzse.uz

   “Toshkent” Respublika fond birjasi    sayti orqali aksiyalar harakatini kuzating

Komunal Xizmatlar

Saytimiz sizga yoqdimi?

Voting is over